Доступ до публічної інформації

Публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» (далі - Уповноваженою особою Фонду) повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Уповноваженої особи Фонду.

Запит на інформацію — це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Уповноваженої особи Фонду.

Доступ до публічної інформації про діяльність Уповноваженої особи Фонду забезпечується шляхом:

  1. оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації;
  2. розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті АТ «Брокбізнесбанк» в мережі Інтернет;
  3. розміщення публічної інформації на інформаційних дошках у приміщенні АТ «Брокбізнесбанк»;
  4. надання інформації під час особистого прийому громадян;
  5. надання інформації по телефону;
  6. надання інформації за запитами на інформацію;

Інформація про діяльність Уповноваженої особи Фонду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

Доступ до публічної інформації про діяльність Уповноваженої особи Фонду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом. Запити на інформацію приймаються Уповноваженою особою Фонду в усній та письмовій формах, з використанням: телефону, пошти, факсимільного зв’язку, електронної пошти.

Письмові запити на інформацію приймаються на адресу: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41 (на конверті вказувати «Публічна інформація») та на факс: +38 044 206-29-11

У письмовому запиті на інформацію необхідно вказати:

  1. ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. підпис і дату.

Усні запити на інформацію приймаються на номери телефонів структурних підрозділів.

Назва структурного підрозділу № міського телефону
Управління зв`язків з громадськістю 044 247-46-45
Продаж активів (ТМЦ) 044 206-29-83
Продаж активів (кредити) 044 247-46-39
Кредиторські вимоги (бухгалтерія) 044 247-46-22
Кредитні операції 044 206-29-00
Фінансовий департамент 044 247-46-34

Запити на інформацію електронною поштою приймаються Уповноваженою особою Фонду шляхом його подання електронними засобами зв’язку на адресу: bank@bankbb.com.ua

Додаток 1 «Запит на інформацію, що подається фізичними особами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації» (у форматі .doc - додається)
Додаток 2 «Запит на інформацію, що подається юридичними особами та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації» (у форматі .doc - додається)

Google+